O udruzi

Hrvatski Zbor Nutricionista (HZN) osnovan je u cilju povezivanja diplomiranih inženjera nutricionizma, prvostupnika nutricionizma, magistara nutricionizma, doktora nutricionizma i njihovih prijatelja u svrhu razvijanja i unaprjeđenja struke, te očuvanja njezina digniteta.

U tu svrhu HZN okuplja nutricioniste radi promicanja, razvoja i unaprjeđenja struke organiziranjem seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih i promotivnih skupova struke.

HZN potiče stručni i znanstveni rad na području nutricionizma strukovnim povezivanjem, te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova, kao i suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Surađuje i s Ministarstvom zdravlja RH, drugim zdravstvenim ustanovama i zavodima na teritoriju Republike Hrvatske u svrhu promicanja društvenog položaja dipl. ing. nutricionizma, magistara nutricionizma i doktora nutricionizma te informiranja javnosti o važnim zbivanjima u nutricionizmu.

HZN je od 2017. godine i član Europskog udruženja nutricionističkih udruga (engl. Federation of European Nutrition Societies – FENS).

U budućnosti, cilj HZN-a je razvijanje izdavačke djelatnosti na području nutricionizma, sukladno posebnom zakonu.

Članovi

Upravni odbor

Ovlasti Upravnog odbora

Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna, bira i razrješava tajnika i blagajnika HZN-a, utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa, podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu, odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva, odlučuje o promjeni adrese sjedišta HZN-a, brine se o informiranju članstva i javnosti, odlučuje o korištenju imovine HZN-a, pokreće postupke pri Časnom sudu, određuje visinu članarine HZN-a, predlaže članove Nadzornog odbora i Časnog suda za izbor pri Skupštini HZN-a, osniva odbore, komisije-povjerenstva i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva HZN-a te obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Dora Bučan-Nenadić hzn

Mašenjka Katić, mag. nutr.

Predsjednik

Biografija

Mašenjka Katić, mag. nutr.

Diplomirala je Nutricionizam na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i
karijeru započela 1993. godine kao nutricionist u Kliničkoj bolnici Dubrava. Nakon završetka
međunarodnog studija poslovnog upravljanja na zagrebačkom FER-u, rad nastavlja u prehrambenoj
industriji na rukovodećim funkcijama u istraživanju i razvoju proizvoda. Nekoliko godina provodi u
Sjedinjenim Američkim Državama, gdje stječe iskustvo rada na istraživačkom projektu u Nacionalnom
institutu za zdravlje (NIH). Konzultant je i voditelj projekata u istraživanju i razvoju proizvoda te
promociji pravilne prehrane.

Dora Bučan-Nenadić hzn

Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.

Dopredsjednik

Biografija

Diplomirala je 2013. godine na Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer
Nutricionizam. Pri završetku studija, počinje raditi kao pripravnik na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije.

Od 2015. godine zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru
Split, te je fokus njenog rada i budućih istraživanja klinička prehrana i dijetoterapija. Jedna je od osnivačica ideje i provedbe europskog projekta „Digitalizacija i unaprjeđenje nutritivne skrbi oboljelih
od kroničnih bolesti “ pri Klinici za unutarnje bolesti, KBC-a Split.

Asistent je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu te vanjska suradnica Medicinskog fakulteta u Splitu. Udruzi se
pridružuje 2015. godine, a 2016. godine postaje i član Organizacijskog odbora Međunarodnog kongresa nutricionista. Iste godine izabrana je za predsjednicu Hrvatskog zbora nutricionista te je na tom mjestu dva mandata do 2020. godine.

Dora Bučan-Nenadić hzn

Dora Babić Cikoš, dr. sc.

Tajnik

Biografija

Dora Babić Cikoš, dr.sc.

Diplomirala je Nutricionizam na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i karijeru započela 2011. godine kao motritelj kliničkih ispitivanja.
Upisuje poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam na Prehrambeno –biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine te 2018. godine uspješno završava isti te stječe titulu doktora znanosti. U međuvremenu nastavlja karijeru iz područja kliničkih ispitivanja te je paralelno osnivač i član Upravnog odbora na raznim funkcijama Hrvatskog zbora nutricionista.

Dora Bučan-Nenadić hzn

Ivana Linardić, mag. nutr.

Blagajnik

Biografija

Ivana Linardić, mag. nutr.  

  2011. godine diplomirala nutricionizam na Prehrambenom-biotehnološkom fakultetu. Tokom diplomskog studija jedan semestar provela je na Sveučilištu u Gentu, Belgiji u sklopu Erasmus programa. Član je udruge Hrvatski zbor nutricionista od njenog početka. Tijekom kratkog profesionalnog rada u području nutricionizma radila je nutricionistička savjetovanja i planove
  prehrane. Od 2012. godine radi u području kliničkih ispitivanja lijekova, prvo kao motritelj kliničkih ispitivanja lijekova, a od 2020. godine kao voditelj tima motritelja kliničkih ispitivanja.

  Dora Bučan-Nenadić hzn

  Marija Selak, mag. nutr.

  Član

  Biografija

  Marija Selak, mag. nutr.

  Diplomirala je nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2017. godine.
  Po završetku studija bila je pripravnica u privatnoj nutricionističkoj tvrtki, a nakon toga i predavačica stručnih predmeta u Zdravstvenoj školi u Splitu.
  Od 2019. zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Split, a naredne godine otvorila je i vlastito nutricionističko savjetovalište.
  Vanjski je suradnik Medicinskog fakulteta u Splitu te sudjeluje u nekoliko europskih i hrvatskih projekata.
  Redovito se dodatno usavršava na domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima.

  Nadzorni odbor

  Ovlasti Nadzornog odbora

  Nadzorni odbor razmatra i nadzire primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata HZN-a, brine o sredstvima HZN-a, nadzire rad organa HZN-a, na redovitoj godišnjoj sjednici Skupštine predlaže pismeno izvješće o financijskom poslovanju u protekloj godini HZN-a, nadzire financijsko poslovanje HZN-a te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština. 

  Dora Bučan-Nenadić hzn

  Marija Petras, mag. nutr.

  Predsjednik NO-a

  Biografija

  Marija Petras, mag.nutr. 

  Diplomirala je Nutricionizam na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  Na istom fakultetu trenutno je doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija “Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam”, smjer Nutricionizam.
  Karijeru započinje 2013. u prehrambenoj industriji, a od 2018. radi u farmaceutskoj industriji.
  Tijekom 2014. i 2015. godine volontira kao stručni suradnik u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica u sklopu Savjetovališta za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine.
  Udruzi se pridružuje 2016. godine te sudjeluje kao volonter u organizaciji 4. Međunarodnog Kongresa Nutricionista. Iste godine postaje Tajnik Udruge te član organizacijskog odbora 5. Međunarodnog Kongresa Nutricionista.
  Od 2018. do 2020. godine član je Upravnog odbora Udruge. Također sudjeluje kao član organizacijskog odbora 6., 7. i 8. Međunarodnog Kongresa Nutricionista.

  Dora Bučan-Nenadić hzn

  Matea Smoljo, mag. nutr.

  Član

  Biografija

  Matea Smoljo, mag. nutr.

  Diplomirala nutricionizam na Univerzitetu modernih znanosti – CKM u Mostaru. Zaposlena je u privatnoj poliklinici Doctus u Splitu kao dio multidisciplinarnog tima za rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju. Aktivna članica je Hrvatskog zbora nutricionista u sklopu čega je sudjelovala u organizaciji Međunarodnih Kongresa Nutricionista i osmišljanju i provedbi projekta “Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo”.

  Dora Bučan-Nenadić hzn

  Ela Kolak, mag. nutr.

  Član

  Biografija

  Ela Kolak, mag. nutr.

  Diplomirala je Nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku fakultetskog obrazovanja bila je pripravnica u privatnoj nutricionističkoj tvrtci. Od 2021. zaposlena je na europskom projektu „Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti“ pri Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Split. 2018. godine pridružuje se Hrvatskom zboru nutricionista, a naredne godine postaje i član Organizacijskog odbora Međunarodnog kongresa nutricionista. Sudjeluje u nekoliko europskih i hrvatskih projekata te se dodatno redovito usavršava na domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima.

  Časni sud

  Ovlasti Časnog suda

  Zadaci Časnog suda su razrješavanje potencijalnih sporova između članova mirnim putem te zaštita odredaba Statuta i odluka HZN-a.

  Časni sud odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova HZN-a ukoliko članovi svojim postupcima narušavaju ugled HZN-a te štete ugledu i časti nutricionističke struke.

  Dora Bučan-Nenadić hzn

  Margita Zlatić, mag. nutr.

  Predsjednik ČS-a

  Biografija

  Margita Zlatić, mag. nutr.  

  Margita Zlatić je magistra nutricionizma s diplomom Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 2011. godine, a 2013. završila i Pedagoško-psihološku i metodičko-didaktičku izobrazbu na osječkom Učiteljskom fakultetu. Zahvaljujući radnom iskustvu u školi, jedno od fokusa interesa bila je prehrana djece i mladih. 2016. godine počinje raditi kao dijetetičar u španjolskoj tvrtci Naturhouse d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, gdje radi u danas, te se najviše bavi prehranom žena, mršavljenjem, dodacima prehrani te prehranom rekreativaca i sportaša. Jedna je od osnivačica udruge Hrvatski zbor nutricionista, a trenutno obnaša ulogu podpredsjednice Hrvatskog saveza nutricionista. Također radi kao predavač na Veleučilištu u Bjelovaru, te je vanjski suradnik Grada Bjelovara za kreiranje jelovnika u školskim kuhinjama u bjelovarskim osnovnim školama. Aktvno trenira veslanje, a u slobodno vrijeme voli duge šetnje u prirodi.

  Tanja Pijerov

  Tanja Pijerov, mag. nutr.

  Član

  Biografija
  Tanja Pijerov, mag. nutr.
  Diplomirala je nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Odradila je stručno osposobljavanje kao nutricionist u KBC-u Split u razdoblju 2016-2017. godine. 
  Sudjelovala je kao stručni suradnik na projektu “Svaki tjedan vrtić jedan- Rastimo zdravo” pod vodstvom Hrvatskog zbora nutricionista.
  Dora Bučan-Nenadić hzn

  Mašenjka Katić, mag. nutr.

  Član

  Biografija

  Mašenjka Katić, mag. nutr.

  Diplomirala je Nutricionizam na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i
  karijeru započela 1993. godine kao nutricionist u Kliničkoj bolnici Dubrava. Nakon završetka
  međunarodnog studija poslovnog upravljanja na zagrebačkom FER-u, rad nastavlja u prehrambenoj
  industriji na rukovodećim funkcijama u istraživanju i razvoju proizvoda. Nekoliko godina provodi u
  Sjedinjenim Američkim Državama, gdje stječe iskustvo rada na istraživačkom projektu u Nacionalnom
  institutu za zdravlje (NIH). Konzultant je i voditelj projekata u istraživanju i razvoju proizvoda te
  promociji pravilne prehrane.

  Statut udruge

  Statut udruge Hrvatski Zbor Nutricionista donesen je na osnivačkoj skupštini Udruge 12. listopada, 2011. godine u skladu sa Zakonom o udrugama. 

  Na temelju Zakona o udrugama i Statuta Udruge Hrvatski Zbor Nutricionista njegove izmjene i dopune donesene su na redovitoj sjednici Skupštine HZN-a 28. travnja, 2014. godine. 

  Statut HZN-a

  Klikom na zeleni gumb preuzmi statut Hrvatskog zbora nutricionista u PDF formatu.

  Izmjene i dopune statuta HZN-a