Prehrana osoba oboljelih od malignih bolesti

Prehrana osoba oboljelih od malignih bolesti

U životu onkoloških bolesnika mnogo toga se nakon dijagnoze mijenja.Sada drukčijem dnevnom rasporedu pridružuje se mnogo uputa o načinu življenja,ali i poneke poteškoće. Kao nužna svakodnevica, hrana je važan dio toga.Moguće su promjene u tjelesnoj masi, ali i apetitu...
Sigurnost mesa u Europi

Sigurnost mesa u Europi

Pogledaj 4. HRVATSKA KONFERENCIJA O PROCJENI RIZIKA PORIJEKLOM IZ HRANE 6.-7. LIPNJA 2022. 18.03.2022. | Edukacije i događanja, Za članove Najava radionice za nutricioniste/dijetetičare u sklopu Programa nutritivne skrbi u KBB 16.02.2022. | Edukacije i događanja, Za...
Sigurno odmrzavanje hrane

Sigurno odmrzavanje hrane

Pogledaj 4. HRVATSKA KONFERENCIJA O PROCJENI RIZIKA PORIJEKLOM IZ HRANE 6.-7. LIPNJA 2022. 18.03.2022. | Edukacije i događanja, Za članove Najava radionice za nutricioniste/dijetetičare u sklopu Programa nutritivne skrbi u KBB 16.02.2022. | Edukacije i događanja, Za...
Kontaminanti u prehrambenom lancu

Kontaminanti u prehrambenom lancu

Pogledaj 4. HRVATSKA KONFERENCIJA O PROCJENI RIZIKA PORIJEKLOM IZ HRANE 6.-7. LIPNJA 2022. 18.03.2022. | Edukacije i događanja, Za članove Najava radionice za nutricioniste/dijetetičare u sklopu Programa nutritivne skrbi u KBB 16.02.2022. | Edukacije i događanja, Za...
Akrilamid u hrani

Akrilamid u hrani

Pogledaj 4. HRVATSKA KONFERENCIJA O PROCJENI RIZIKA PORIJEKLOM IZ HRANE 6.-7. LIPNJA 2022. 18.03.2022. | Edukacije i događanja, Za članove Najava radionice za nutricioniste/dijetetičare u sklopu Programa nutritivne skrbi u KBB 16.02.2022. | Edukacije i događanja, Za...
Pravilna prehrana i uz ograničeni budžet

Pravilna prehrana i uz ograničeni budžet

Kvalitetna prehrana ne mora biti skupa jer, uz malo truda, možemo kupovati pametnije i jesti zdravije, a istovremeno svesti trošak na prihvatljivu mjeru. U današnje vrijeme, kada mnogi žive s ograničenim budžetom za prehranu, pronalazak cjenovno pristupačne,...